35 1 01

  35 1 0235 1 0335 1 0435 1 05

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีนายพรพรรณ โทมโคกกรวด  ผู้ใหญ่บ้านเขายายเที่ยงเหนือหมู่ 6 และ พันตำรวจตรีธาดา อรรถวุฒิศิลป์ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรคลองไผ่ และชาวบ้านหมูที่ 6 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับการเปิดตัว กาแฟดริป จัดอยู่ในชุดดริปหวด โดยมีแนวคิดจากวิถีชีวิตคนอีสาน ที่ใช้หวดนึ่งข้าวเหนียวมารังสรรค์ เป็นอุปกรณ์ ดริปกาแฟ สู่วิถีคนเมืองที่รักการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกหลายรายการ รวมถึงการทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าลอยฟ้าหลังคาโคราชโดยการยิงเมล็ดมะค่าโมง ลงจากผายายเที่ยง 1 พร้อมกับชื่นชมทัศนียภาพที่เป็นจุดชมวิวที่สวยมองเห็นทั้งอำเภอปากช่องและอำเภอสีคิ้ว เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ณ ผายายเที่ยง 1 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา