Print

  

  

  

  

วันที่ 9 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. ร่วมให้การต้อนรับกองถ่ายทำรายการสมุดโคจร “เที่ยวตามกระแสแชร์ความสุขสู่อนาคต” ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและการผลิตไฟฟ้าของกองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา