วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายสุรชัย ดวงทิพย์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อาจารย์โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา