วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา”

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา