วันที่ 15 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. ให้การต้อนรับนายสุนทรพงษ์ มณีสุคนธ์ นายก อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ จำนวน 60 คน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ กฟผ. และเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โดยมี อบต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

เป็นผู้นำคณะ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา