วันที่ 17 กันยายน 2561 นายศักกิ์ประยงค์ จันทร์โสม หมสอ-ฟ ร่วมประชุมสัญจรกับตำบลจันทึก

พร้อมนำชี้แจงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่สู่ชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า

ณ ที่ทำการกำนันตำบลจันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา