Print

  

วันที่ 19 กันยายน 2561 นางสมใจ บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-บริหาร และนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  ตัวแทน อฟอ.

ร่วมพิธีขอบคุณและรับมอบประกาศนียบัตร จากพล.อ สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี กิจกรรม"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน "ประจำปี2561

จัดโดยองค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก(องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งกฟผ.ได้ร่วมโครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program(T-VER)

โดยโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มีโรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าจำนวน 14 ตัว ขนาดกำลังผลิตรวม 26.5MW ซึ่งได้รับ Certified  Emission Reduction(CERs)