Print

  

  

  

วันที่ 22 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.,น.ส.ธนิษฐา วิชาเทพ วก.7ทกท.หมสอ-ฟ. และน.ส.โบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ. ให้การต้อนรับคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลสีคิ้ว จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าลงดิน ได้แก่ ต้นหวาย จำนวน 70 ต้น และปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊ก จำนวน 350 เมล็ด โดยมีนายพรพรรณ โทมโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน ณ ป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง (ผายายเที่ยง 1) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา