Print

   

วันที่ 22 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค. ให้การต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา หลักสูตรเปิดกว้างทางภาษา อนุรักษ์ป่า ค้นหาประสบการณ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 45 คน ทำกิจกรรมปลูกต้นหวายลงดิน จำนวน 45 ต้น ปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊ก จำนวน 225 เมล็ด โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง ร่วมต้อนรับ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง (ผายายเที่ยง1) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา