Print

   

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสาโรช ชัยมานิตย์ หธลอ-ฟ. และนายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ. เป็นผู้แทน กลอ-ฟ. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต โดยมอบของที่ระลึกให้ รอง ผอ. สมศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ ณ หอประชุมเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา