Print

 

 

 215 061

                           

                เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ) ให้ความเมตตา เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1-4 ห้องควบคุมการเดินเครื่อง และร้านคุณสายชล โดยมีนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 (ช.อขภ-1), นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา