215 071

                           

                เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางอรวรรณ กอบวิทยาพนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มอบของรางวัลสนับสนุนงานสอยดาว เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี วัดเขายายเที่ยงเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายพรพรรณ โทมโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ที่ 6 เป็นผู้รับมอบ ณ วัดเขายายเที่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา