215 081

                           

                เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางอรวรรณ กอบวิทยาพนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 และนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง