216 041216 042

                                          

                  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายปราโมทย์ โมนะตระกูล วิศวกรระดับ 9 และนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะบริษัท พีเค พรีคาสท์ จำกัด จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊ก จำนวน 200 เมล็ด โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง (ผายายเที่ยง 1) จังหวัดนครราชสีมา

216 043