218 012 218 013

                                          

                  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้บริหาร เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมประชุม “จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔” โดยมี พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว, นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม  เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

218 011