Print

 

 

 222 016222 017222 018

                           

                เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กฟผ.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภายในงาน มีจุดถ่ายรูปเช็คอิน ดนตรีแสดงสด จุดบริการกระทง อาหารและเครื่องดื่มมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้า และผู้ผ่านไปมา ให้ความสนใจร่วมงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 (ช.อขภ-1) โดยมีนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมทั้งนายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ที่มาร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

 222 015222 014222 011222 012222 013