9 2 19 2 2

   

    เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และนางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วย นายพรพรรณ โทมโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้ายเขายายเที่ยงเหนือ ร่วมเยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจ นางเงิน ท้าวธงไชย รองประธานชุมชนที่ 1 มิตรภาพคลองไผ่สามัคคี ด้วยอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ เข้ารับการรักษาตัวอย่างกระทันหัน และเข้าเยี่ยมนายวิโรจน์ ประจงจิตร ราษฎรหมู่ 6 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณมือและแขนทั้งสองข้าง จากเหตุไฟไหม้ ณ ตึกจริงมีทรัพย์ โรงพยาบาลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา