10 1 210 1 110 1 310 1 410 1 5

   

    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนโรงโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องการจัดกิจกรรม “โครงการเควสต้า การ์เด้นท์ (Night Maket)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปัญหา จุดแข็งของผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาด การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด เกิดภาคีเครือข่ายจนนำไปสู่การจัดกิจกรรมตลาดค่ำ (วันศุกร์ เวลา 17.00-20.00น.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมและแนะนำโครงการ ซึ่งจะเปิดโครงการครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.00น. ณ อาคารพืชพรรณ (Plant workshop) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา