12 1 512 1 412 1 112 1 212 1 3

   

      เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายเจริญ เทพรังสฤษฎิ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเควสต้า การ์เด้นท์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ การกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยเป็นโครงการนำร่องสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาด พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เกิดขึ้นกับภาคีเครือข่ายจนนำไปสู่การจัดกิจกรรมตลาดค่ำ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า อย่างหลากหลาย พร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิดและข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ณ อาคารพืชพรรณ​ (Plant workshop) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา