12 3 112 3 212 3 3

   

      เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เข้าร่วมการเสวนาในฐานะผู้ประสานงานภาคีเครือข่าย จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากไผ่และดินในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนเขาพริกอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงาน ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา