17 2 117 2 217 2 317 2 4

   

      เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล นักวิทยากรระดับ 6 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม  กองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ให้การต้อนรับคุณภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา พร้อมคณะ จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมชิมกาแฟดริปอาราบิก้า ของชุมชนเขายายเที่ยง โดยมีแนวคิดจากวิถีชีวิตคนอีสาน ที่ใช้หวดนึ่งข้าวเหนียวมารังสรรค์ เป็นอุปกรณ์ดริปกาแฟ สู่วิถีคนเมืองที่รักการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ ณ ร้านอาหารเรือนชายน้ำ หลังจากนั้น เดินทางไปยังผายายเที่ยง 1 เพื่อร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าลอยฟ้าหลังคาโคราช โดยการยิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊ก พร้อมชื่นชมทัศนียภาพที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทั้งอำเภอปากช่องและอำเภอสีคิ้ว เดินทางต่อไปยังทุ่งกังหันลมเขายายเที่ยง เพื่อชมทัศนียภาพ จุดชมวิวกังหันลมทั้ง 12 ต้น จุดชมวิวมอเตอร์เวย์ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ณ อ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา