34 4 03

  34 4 0234 4 01

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และ นางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายปรีชา กาซัน กำนันตำบลคลองไผ่, นายสมยศ เอียการนา รองประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ (กต.ตร.) และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับนายรังสรรค์ เกิดสุคนธ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ (กต.ตร.) เนื่องในโอกาสครบวาระ และวาระโยกย้ายข้าราชการตำรวจ สภ.คลองไผ่ พร้อมต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมี พันตำรวจตรีธาดา อรรถวุฒิศิลป์ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรคลองไผ่ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน ณ สถานีตำรวจภูธรคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา