34 5 02

  34 5 0334 5 0434 5 0534 5 01

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 พร้อมด้วย นายพรพรรณ โทมโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพัฒนาป่าชุมชน และผายายเที่ยง เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามโครงการอุทยานธรณี “โคราชจีโอพาร์ค” ณ ผายายเที่ยง 1 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา