Print

กฟผ. กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้อนรับคณะโคราชจีโอพาร์ค อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา