วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค. และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. ให้การ

ต้อนรับคณะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน นำโดย

นายนิติพัฒน์ บรรเจิดสุทธพล ประธานกองทุนไฟฟ้า นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ชุมชนหมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 60 คน

เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

จ.นครราชสีมา