Print

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป.

เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน Commissioning

โรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2

โดยมีนายธีระชัย ลีโทชวลิต หก-กล. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ.

ทีมงาน อบค.(ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล) ทีมงาน อบฟ.(ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า)

และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุมเพื่อติดตามงานฯ จากนั้นนายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป.

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเครื่องที่3-4

ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา