ร่วมต้อนรับ คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นำผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารพลังงานในพื้นที่

สำหรับนักสื่อสารมวลชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 85 คน เยี่ยมชมภารกิจโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา