ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จำนวน 150 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา