ร่วมเปิดงานป่าในเมือง"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนโคราช"  และในโอกาสเป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร

ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สำนักจัดการทรพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)