วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค.

และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ นำชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองไผ่

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน 50 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา