วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และ นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค.

ร่วมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางรอน เหล็กสูงเนิน มารดาของนายสันต์ เหล็กสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านท่างอย หมู่ที่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ซึ่งได้ทำงานร่วมกันและเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญกับทางโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาด้วยดีเสมอมา ณ วัดท่างอย หมู่ที่ 13 ต.จันทึก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา