วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค.

ร่วมพิธีฌาปนกิจพร้อมทอดผ้าบังสุกุล นางรอน เหล็กสูงเนิน มารดาของนายสันต์ เหล็กสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านท่างอย

หมู่ที่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ทำงานร่วมกันและเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญกับทางโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาด้วยดีเสมอมา

ณ วัดท่างอย หมู่ที่ 13 ต.จันทึก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา