เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 นางสาวธนิษฐา  วิชาเทพ วก.7 ทกท.หมสอ-ฟ. ร่วมให้การต้อนรับ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าชมพื้นที่ สาธารณประโยชน์(ป่าช้าเก่า) บ้านเขาพริก หมู่ที่ 7 

ในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นศูนย์การเกษตรของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลพ ตังคณานุรักษ์  หัวหน้าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน และในโอกาสนี้ได้เข้าตรวจดูระบบน้ำบาดาลของพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจและนำการร้องขอการสนับสนุน ด้านคมนาคมไฟฟ้า

นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายดรณ์  สมิตเกษตริน นายอำเภอสีคิ้ว

พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเขาพริก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา