Print

  

  

    

นำโดยนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. ร่วมในพิธี ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จากนั้นร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 86 ต้น

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา