Print

  

  

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมงานเทศกาล “กินปลาลำตะคอง”

ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2561 โดยมีนางมิลา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โอกาสนี้ กฟผ.กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขัน “ประกวดปลานิลจัมโบ้ เขื่อนลำตะคอง” จัดโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

ร่วมกับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง, สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง และหน่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำลำตะคอง

ณ บ้านท่างอย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา