วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ., นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.

ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงชุดละครหุ่นมือจากกลุ่ม ด.เด็กเฮ็ดดี

พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมง จำนวน 350 เมล็ด ณ ป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง

โดยมีชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือ ให้การต้อนรับ ณ ป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง (ผายายเที่ยง 1) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา