วันที่ 3 กันยายน 2551 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมประชุมกับ นายวิระ จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และ นายภูริน ปลื้มจิตร พนักงานพัสดุ ศูนย์ประมงฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ประกอบกับปริมาณของกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จากการสำรวจของสำนักงานประมง พบว่ามีปริมาณลดลงและช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา