Print

  

วันที่ 3 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว ประจำเดือนกันยายน 2561

โดยมีนายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา