วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ อฟอ. เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 20,000 ตัว โดยมีนายสัน เหล็กสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กล่าวรายงานสภาวะการทำประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง และนายวิระ จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ประกอบกับปริมาณของกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จากการสำรวจของสำนักงานประมง พบว่ามีปริมาณลดลง และช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง และในโอกาสนี้นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ อฟอ. ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพิ่มอีกจำนวน 400,000 ตัว จากนั้นร่วมปลูกบัว และปล่อยเต่า พร้อมร่วมฟื้นฟูวังมัจฉา ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา โดยมีนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. ชุมชนบ้านท่างอย ร่วมกิจกรรม