เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 กฟผ. กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดงาน "วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ" แสดงมุฑิตาจิต เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี 2561 นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ อฟอ., นายยงชัย จันทร์เลิศฟ้า ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการบริหาร, นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก. 9 อชค., นายศักกิ์ประยงค์ จันทร์โสม หมสอ-ฟ. และนายประจักษ์ ขำส่งลักษณ์ ช.8 หบลอ-ฟ. กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวลา 10.30 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปลูกต้นสาทร และกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมง โดยชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือหมู่ 6

เวลา 14.00 น. กิจกรรมโครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. และกิจกรรม "เรื่องเล่าดีดี จากพี่สู่น้อง"

เวลา 16.00 น. ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต กลอ-ฟ. ประจำปี 2561

โดยมีนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมเป็นเกียรติพร้อมมอบของที่ระลึกภายในงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา