Print

  

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป. ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อคบน. ณ สปป.ลาว