วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. ให้การต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานกองประเมินผลและฐานข้อมูล ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการไฟฟ้า จำนวน 14 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา