วันที่ 5 กันยายน 2561 นายประสิทธ์ อุปชิตร วศ.11 อฟอ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คสวน-อฟอ. โดยมีนางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และคณะทำงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นผู้นำเสนองานวิจัยโครงการกังหันลม