วันที่ 11 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช.7 หมสอ-ฟ. ให้การต้อนรับ นายไวยวิทย์ สุขมาก ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง นำผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 150 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา