กฟผ. กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้อนรับคณะโคราชจีโอพาร์ค อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

 

 

 

 

“สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทางใหม่”เพื่อเป็นเเหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา (GEO Park) และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา