215 080คณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

          นางอรวรรณ กอบวิทยาพนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 และนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

215 070โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา สนับสนุนของรางวัลสอยดาว วัดเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว

          นางอรวรรณ กอบวิทยาพนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มอบของรางวัลสนับสนุนงานสอยดาว เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี วัดเขายายเที่ยงเหนือ

215 060พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

          พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ) ให้ความเมตตา เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1-4 ห้องควบคุมการเดินเครื่อง และร้านคุณสายชล โดยมีนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 (ช.อขภ-1), นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมต้อนรับ

215 030โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ให้บริการชาร์จรถไฟฟ้าแก่ประชาชนที่มีบัตร RFID

          นายวรกิจ ตันบุรินทร์ทิพย์ ได้นำรถไฟฟ้ามาใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อเดินทางไปยังอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้บริการในช่วงวันหยุดราชการ

  

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป. เป็นประธานการประชุม ส่งมอบงาน Commissioning โรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 

  

  

  

วันที่ 22 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.,น.ส.ธนิษฐา วิชาเทพ วก.7ทกท.หมสอ-ฟ. และน.ส.โบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ.