วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วยนายสาโรช ชัยมานิตย์ หธลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

  

  

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วยนายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. 

  

  

    

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

   

   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. คณะผู้บริหารและคณะผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. 

   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายพงษธร ณ ลำพูน บช.10

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วก.7 ทกท.หมสอ-ฟ.