วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

  

 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. 

  

  

  

  

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายธีระชัย ลีโทชวลิต หก-กลนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กลอ-.

  

  

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

  

  

  

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ปฏิบัติงาน