วันที่ 12 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ปฏิบัติงาน

  

  

วันที่วันที่ 11 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.  11 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. 

  

  

  

  

วันที่ 9 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.

  

  

  

  

  

วันที่ 8 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช.7 หมสอ-ฟ. และนางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ.

  

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  

วันที่ 7 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และนางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ.