วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ.

  

  

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. นายศักกิ์ประยงค์ จันทร์โสม หมสอ-ฟ. น.ส.สุกัญญา นันทชัยศรี พช.๘ ทกท.หธลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.

  

  

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วยนายสาโรช ชัยมานิตย์ หธลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

  

  

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วยนายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. 

  

  

    

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

   

   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. คณะผู้บริหารและคณะผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.