215 060พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

          พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ) ให้ความเมตตา เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1-4 ห้องควบคุมการเดินเครื่อง และร้านคุณสายชล โดยมีนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 (ช.อขภ-1), นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมต้อนรับ

215 030โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ให้บริการชาร์จรถไฟฟ้าแก่ประชาชนที่มีบัตร RFID

          นายวรกิจ ตันบุรินทร์ทิพย์ ได้นำรถไฟฟ้ามาใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อเดินทางไปยังอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้บริการในช่วงวันหยุดราชการ

  

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป. เป็นประธานการประชุม ส่งมอบงาน Commissioning โรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 

  

  

  

วันที่ 22 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.,น.ส.ธนิษฐา วิชาเทพ วก.7ทกท.หมสอ-ฟ. และน.ส.โบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ.

  

     

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ.,นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทน บริษัท ราช-ลาวเซอร์วิส  และคณาจารย์จากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

   

วันที่ 22 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค. ให้การต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร