26 2 2

กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ให้การต้อนรับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ให้การต้อนรับ นายธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการท่องเที่ยว และคณะ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรอบโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ตามเส้นทาง อาทิเช่น ทุ่งดอกคอสมอส ณ สถาบันวิจัยลำตะคอง, ภาพเขียนสี่พันปี ณ วัดเขาจันทร์งาม, ชุมชนไทย-มุสลิม ณ บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ 10 และอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อจัดทำแพ็คเกจนำเที่ยวให้ได้มาตราฐานอย่างมืออาชีพ ........

17 2 1

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาให้การต้อนรับ ททท.นครราชสีมาสำรวจเส้นทางเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว และร่วมทำกิจกรรม CSR

      นางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล นักวิทยากรระดับ 6 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม  กองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ให้การต้อนรับคุณภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา พร้อมคณะ จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ........

15 2 1

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา หารือเรื่องชุมชนปลอดขยะ

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 และนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เข้าปรึกษาร่วมกับ นายมุดตอฟาร์ ศรีรานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่  คลองไผ่ เพื่อหารือ ด้านการบริหารจัดการขยะเพื่อช่วยให้ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านขยะ ........

13 1 1

ภูแสนดาว เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับ นางณภัค คณารักษ์เดโช อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ สาดสูงเนิน ผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรอินทรีย์องค์รวม (ภูแสนดาวฟาร์ม) หมู่ 9 บ้านซับศิลาทอง เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ปรับใช้ และแนะนำการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งออก พร้อมทั้งเดินทางสนทนาธรรม กับ หลวงตาเอกภพ ญาณยุตฺโต ........

12 3 3

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมประชุมเสวนาผู้ประสานงานภาคีเครือข่าย

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เข้าร่วมการเสวนาในฐานะผู้ประสานงานภาคีเครือข่าย จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากไผ่และดินในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนเขาพริกอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ........

12 1 4

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เข้าร่วมโครงการเควสต้า การ์เด้นท์

      นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายเจริญ เทพรังสฤษฎิ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเควสต้า การ์เด้นท์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ การกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยเป็นโครงการนำร่องสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาด พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เกิดขึ้นกับภาคีเครือข่ายจนนำไปสู่การจัดกิจกรรมตลาดค่ำ ........