เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2561 นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วก.7 ทกท.หมสอ-ฟ.  ผู้แทน กลอ-ฟ.

  

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเฉลิมชัย คงเมือง วิศวกรระดับ 9 และนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช.7 หมสอ-ฟ.

  

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประสารวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา